Aktualności
Ogłoszenia

Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta

Dnia .

Akademia Folkloru w Gminie Ruda—Huta

Projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Priorytet  VII ,Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz  aktywnej integracji. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

30 listopada 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie Hucie zakończy realizację projektu pt.„Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytet VII, Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz  aktywnej integracji.

Uczestnikami Projektu była jedenastoosobowa grupa osób z terenu gminy Ruda –Huta, z miejscowości Żalin, (6 kobiet, 5 mężczyzn), która z własnej inicjatywy utworzyła zespół ludowy „BOKORYNA” oraz  pozyskała środki w wysokości 50 000 zł na sfinansowanie działań zrealizowanych w ramach projektu „Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta” tj.

Przeprowadzenie  :

-  72 godzinnego cyklu szkoleniowego pod nawą „Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta”

-  zorganizowanie warsztatów wokalnych podczas dwudniowego pobytu  na XXXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

Opracowanie programu artystyczno-choreograficznego  zespołu.

Doposażenie  zespołu  w :

a).  instrumenty muzyczne /akordeon, trąbką, kontrabas/

b). drobny sprzęt : mikroport  nagłowny, mikrofon ze statywem.

c). stroje ludowe wraz z elementami dekoracyjnymi  stroi  takich jak:  korale, chustki, kapelusze, pasy/.

 

Opracowanie i wydrukowanie plakatu i folderu Kapeli.

Wszystkie zaplanowane w ramach projektu zadania ukierunkowane były na zdobycie przez  uczestników projektu alternatywnej formy spędzania wolnego czasu, zdobycia  możliwości rozwijania swoich zainteresowań, hobby, jakim jest muzyka oraz czynnego uczestnictwa w  aktywnych  formach życia społecznego, jak również promocję Gminy Ruda-Huta podczas występów na festiwalach i przeglądach zespołów ludowych organizowanych na szczeblach lokalnym, regionalnym, itp.

Informacja 4

W dniu 12.10.2010 r. uczestnicy projektu Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta rozpoczęli ostatni IV /ostatni /cykl warsztatów szkoleniowych zaplanowanych w ramach projektu Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta tj. Warsztaty instrumentalno-wokalne w wymiarze 16 godzin.

W/w warsztaty, poprzedzone zostały 48 godzinnym cyklem zajęć wokalnych i instrumentalnych.

Warsztaty instrumentalno-wokalne dały podstawę do nabycia nowych i  kształtowania posiadanych już umiejętności wokalnych i instrumentalnych uczestników projektu, dopracowanie artystyczne programu/ repertuaru muzycznego kapeli BOKORYNA oraz zaznajomienie z zasadami profesjonalizacji zespołu, doboru repertuaru i prawidłowej prezentacji umiejętności wokalno-instrumentalnej.

Warsztaty prowadzone są w Sali widowiskowo-szkoleniowej w Świetlicy Wiejskiej w Żalinie w trybie  popołudniowo – weekendowym  pod okiem doświadczonego specjalisty / trenera Pana Sławomira Piędzie -  Kierownika Kapeli Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Chełmskiej.

Informacja 3

15 lipca 2010 r./czwartek/ uczestnicy projektu Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta zakończą udział w warsztatach Komunikacji interpersonalnej - I moduł szkoleniowy zaplanowany w ramach  Gminnej Akademii Folkloru.

Zajęcia poprowadzi znana w kręgach zespołów ludowych instruktor i choreograf  Pani Mariola Piędzia.

W rama zajęć omówione zostaną tematy z zakresu:

1.  Wizerunek sceniczny zespołu / zachowania, postawy /.

2. Komunikacja zespołu na scenie i podczas występu. /werbalna, niewerbalna/

3. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach scenicznych.

Udział w warsztatach Komunikacji interpersonalnej umożliwił uczestnikom szkolenia:

udoskonalenie umiejętności niezbędnych do poprawnego funkcjonowaniu w grupie,

doskonalenia umiejętności społecznych,

lepszego poznania siebie, swoich zasobów i możliwości

poznania  kreatywnych  metod rozwiązywania konfliktów w zespole

 radzenia sobie w trudnych sytuacja scenicznych.  

Link- zdjęcia z prowadzonych warsztatów. 

 

Informacja 2

W dniu 28.06.2010 r. uczestnicy projektu Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta rozpoczęli realizację I z IV zaplanowanych w ramach zadania Gminna Akademia Folkloru  modułu szkoleniowego z zakresu Komunikacji interpersonalnej.

Zajęcia prowadzone są w Sali widowiskowo-szkoleniowej w Świetlicy Wiejskiej w Żalinie  w trybie  popołudniowo – weekendowym, zgodnie z zatwierdzonym przez IP 2 stopnia Harmonogramem /link na harmonogram/

Celem przeprowadzenia warsztatów interpersonalnych jest doskonalenie umiejętności niezbędnych do poprawnego funkcjonowaniu w grupie, doskonalenia umiejętności społecznych, lepszego poznania siebie, swoich zasobów i możliwości oraz poznania  kreatywnych  metod rozwiązywania konfliktów w zespole, i radzenia sobie w trudnych sytuacja scenicznych.  

W ramach szkolenia 11-to osobowa grupa uczestników projektu przejdzie 8 godziny blok szkoleniowy pod okiem doświadczonych specjalistów/ trenerów. Warsztaty interpersonalne poprowadzą : Pan Marcin Woszczewski oraz Pani Mariola Piędzia.

Informacja 1

Od 1 czerwca 2010 r. Gminny Ośrodek Kultury w Rudzie Hucie rozpoczął realizację projektu  pt. „ Akademia Folkloru w Gminie Ruda-Huta.

Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki Priorytet  VII ,Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz  aktywnej integracji.

Zakładany okres  realizacji Projektu:  01-06-2010  do 30.11.2010 r.

Uczestnikami  Projektu są : Osoby zameldowane na terenie gminy Ruda – Huta, z miejscowości Żalin,  (6 kobiet, 5 mężczyzn), które w ramach inicjatyw oddolnych  postanowili  utworzyć zespół ludowy „ BOKORYNA” będący  alternatywną formą spędzania wolnego czasu oraz możliwości rozwijania swoich zainteresowań, hobby, jakim jest muzyka oraz możliwość czynnego uczestnictwa w  aktywnych  formach życia społecznego.

W ramach projektu przewidziano realizację następujących zadań :

1.     Gminna Akademia Folkloru – obejmująca 72 godzinny cykl szkoleniowy obejmujący :

Moduł

Zakres tematyczny szkolenia

Czas trwania (godz.)

Moduł  I

 

Warsztaty interpersonalne

8

Moduł II

Warsztaty  wokalne

 

24

Moduł III

Warsztaty  instrumentalne

 

24

Moduł IV

Warsztaty wokalno-instrumentalne

 

16

 

2.     Uczestnictwo w XXXXIV Ogólnopolskim Festiwalu Kapel  i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym

3.     Opracowanie programu artystyczno-choreograficznego dla zespołu.

4.     Doposażenie w instrumenty, części stroju ludowego oraz drobny sprzęt.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa

 

Ważne strony:

www.efs.gov.pl

www.efs.lubelskie.pl

www.wup.lublin.pl.

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin: dzisiaj: 7 → wczoraj: 65 → a dotychczas: 111456

PLG_GSPEECH_SPEECH_BLOCK_TITLE PLG_GSPEECH_SPEECH_POWERED_BY GSpeech