Aktualności
Ogłoszenia

Wakacje 2010

Dnia .

 Wakacje

z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rudzie-Hucie

Od dnia 12 lipca 2010r. do zapraszamy dzieci i młodzież na:

 • warsztaty ekologiczne
 • gry, zabawy, konkursy
 • wycieczki rowerowe
 • wyjazdy do CHDK, muzeum, kina
 • zajęcia plastyczne
 • warsztaty teatralne

Zajęcia będą się odbywały od poniedziałku do piątku od godz. 1300 do 1700.

Informacje: 

 • GOK w Rudzie-Hucie tel.: 82 568 60 55
 • Świetlica w Żalinie
 • Świetlica w Rudce
ZAPRASZAMY
 
Kalendarz Wydarzeń Wakacyjnych
 
„Zielone Wakacje” – rozpoczęcie 12 lipca i trwać będą do 28 sierpnia.

Zajęcia będą się odbywać w świetlicach:

 • Klub w Rudzie-Hucie - poniedziałek – piątek, godz.13:00 – 17:00
 • Świetlica w Rudce - poniedziałek – piątek, godz.13:00 – 17:00
 • Świetlica w Żalinie - poniedziałek – piątek, godz.13:00 – 17:00
 • Świetlica w Poczekajce - poniedziałek – piątek, godz. 13:00 – 17:00
 • Świetlica w Gotówce - poniedziałek – piątek, godz. 13:00 – 17:00
 • Świetlica w  Karolinowie - poniedziałek – piątek, godz. 13:00 – 17:00
 • Świetlica w  Zarudnii - poniedziałek – piątek, godz. 13:00 – 17:00

 

 • 17-18 lipca - zawody piłki nożnej - ,,Wakacyjny turniej dzikich drużyn w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Ruda – Huta” na boisku ,,Orlik” w Rudzie –Hucie.

Lipiec - realizacja projektu,, Akademia Folkloru” w Świetlicy  w Żalinie przewidziane są warsztaty muzyczne w tym dwudniowy wyjazd zespołu Bokoryna na 44 Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

 • 20 lipca - „Moje Zielone Miejsce”– konkurs plastyczny. Konkurs odbędzie się w Poczekajce.
 • 25 lipca - IV Turniej Gry w Bilard o Puchar Wójta Gminy Ruda - Huta w Świetlicy  w Żalinie.
 • 28 lipca „Eko –Potrawa” godz. 12:00 – Świetlica w Żalinie.
 • 01 sierpnia  – „ III Wakacyjny Turniej w siatkówkę plażową o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Gminy Ruda – Huta ”  Świetlica w Rudce.
 • 05 – 08 sierpnia – Wyżyna Teatralna – w ramach projektu ,,OKO na Wyżynę”, Projekt realizowany ramach Programu Operacyjnego  Kapitał Ludzki. Priorytet  VII, Promocja integracji Społecznej, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz  aktywnej integracji.Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa. - Program
 • 14-15 sierpnia – Bolkowanie 2010

               14 sierpnia
        Dzień rekreacyjno – sportowy
        - rajdy rowerowe
        - rajd dookoła Gminy Ruda – Huta
        - spływ kajakowy rzeką Uherka
        - spływ kajakowy rzeką Bug
        - biegi przełajowe
        - Turniej Piłki Siatkowej
        - ognisko

             15 sierpnia
       Dzień artystyczno – rekreacyjny
       - zawody wędkarskie na rzece Bug
       - występy artystyczne
       - konkurs „Nadbużańska Akademia Smaku” - „Nadbużański smakołyk”
       - bicie rekordu w grze na akordeonie (ilość akordeonistów)
       - pokaz sztucznych ogni
       - zabawa taneczna
       - 24 sierpnia Turniej gry w bilard - Żalin

 • 28 sierpnia Zakończenie i podsumowane ,,Zielonych Wakacji” - Świetlica w Rudce.

           Ponadto:

 • Pogadanki przyrodnicze, Quizy ekologiczne – pogłębiające wiedzę o ekologii, mające na celu przybliżyć uczestnikom problemy i zagrożenia środowiska a także korzyści z niego płynące
 • Rajdy, wycieczki – cieszące się dużym zainteresowaniem wśród dzieci propagujących zdrowy i aktywny tryb życia
 • Spotkania na temat bezpieczeństwa w gospodarstwie przeprowadzi pracownik KRUS-u, zapozna dzieci z niebezpieczeństwem na jakie może być narażone dziecko w gospodarstwie rolnym.
 • konkursy, gry i zabawy odbywające się każdego dnia, dzięki którym dzieci poprzez zabawę pogłębią swoją wiedzę na temat ekologii

 

REGULAMIN UDZIAŁU

 w programie edukacyjno – ekologicznym pt.: „Gmina Ruda – Huta gmina ekologiczna” zadanie: „Zielone Wakacje”
 1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień, przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu/ach realizacji projektu (m.in. przepisów przeciwpożarowych, komunikacyjnych, poruszania się po drogach publicznych (w drodze z miejsca zamieszkania do świetlicy i z powrotem).
 2. W projekcie mogą wziąć udział dzieci od szóstego roku życia (w przypadku dzieci młodszych dopuszcza się uczestnictwo, ale tylko pod stałą opieką rodzica lub osoby upoważnionej).
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w drodze do świetlicy i z powrotem.
 4. Uczestnik powinien zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny.
 5. Uczestnik „Zielonych Wakacji” podlega opiekunom i jest zobowiązany do bezwzględnego wykonywania ich poleceń.
 6. Podczas podróży, wycieczek rowerowych i pieszych uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów podróżnych oraz stosowania się do poleceń opiekunów, przewodnika i kierowców.
 7. Uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, zażywania narkotyków, środków odurzających oraz napojów alkoholowych, w tym także piwa.
 8. Oddalanie się uczestnika z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć może nastąpić wyłącznie za wiedzą i zgodą opiekunów.
 9. Wszystkich uczestników zajęć wakacyjnych obowiązuje zachowanie nienarażające bezpieczeństwa własnego i innych.
 10. Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w miejscu realizacji projektu w godzinach określonych przez opiekunów.
 11. Każdy uczestnik zielonych wakacji ma również obowiązek dbania o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa. Za szkody wyrządzone przez uczestnika projektu odpowiedzialność ponosi on sam, a w przypadku osoby niepełnoletniej, jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 12. Rodzice lub prawni opiekunowie zobowiązani są do zadbania o to, aby dziecko, będące uczestnikiem projektu „Zielone Wakacje” zostało właściwie wyposażone. Dotyczy to zwłaszcza ewentualnych lekarstw, a także stosownego obuwia i odzieży. Uczestnik nieprzygotowany może być odesłany do domu nawet z miejsca zbiórki.
 13. Uczestnik naruszający regulamin udziału w projekcie może być skreślony z listy uczestników.
 14. Uczestnik może sam dawkować sobie leki na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów).
 15. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w świetlicach bądź też na terenie przyległym.

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin: dzisiaj: 9 → wczoraj: 26 → a dotychczas: 87841